Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Over de impact van
een veranderende
wereld op tuinbouw
& uitgangsmaterialen

Business Support

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe.

Startende en MKB-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Deze koplopers willen we graag ondersteunen als zij bijvoorbeeld minder bekend zijn met de markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Bijvoorbeeld door het inzetten van innovatiemakelaars.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wageningen Academy: miel.hooijdonk@wur.nl.

IMPACT2025-Logo-NL