Masterclass

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe.

Masterclass

Via de Topsector T&U wordt jaarlijks een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd. Om te bevorderen dat de resultaten uit het onderzoek ook daadwerkelijk het verschil gaan maken in de bedrijfsvoering van tuinbouwondernemers heeft Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van LNV een Masterclass ontwikkeld. Het initiatief voor deze Masterclass is genomen door TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten die elk een middag en een avond in beslag nemen. In iedere bijeenkomst staat één onderzoeks- of innovatiethema centraal. De stand van zaken in dat thema wordt in de middagbijeenkomst toegelicht door enkele experts.

In de avonden vertalen de ondernemers de inzichten die ze die middag hebben opgedaan naar hun eigen bedrijf. Met behulp van de Design Thinking methode werkt elke ondernemer, onder begeleiding en met behulp van verschillende tools, aan het ontwerp van zijn eigen Future Proof Business Model.

Naast de opgedane kennis vanuit de verschillende onderzoeksprojecten leren de ondernemers ook van elkaar. In de Masterclass Future Proof Business worden de vruchten geplukt van jarenlang onderzoek aan de verduurzaming van de tuinbouw.

De Masterclass wordt in 2020 voor het eerst aangeboden aan een groep bloembollentelers. Het is de bedoeling dat de Masterclass daarna ook wordt aangeboden aan ondernemers in andere deelsectoren van de tuinbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wageningen Academy: miel.hooijdonk@wur.nl.

 

If you’re going to create real impact, it has to be done with the same focus and level of intensity as your business.
– Scot Tatelman

IMPACT2025-Logo-NL