Kick-off Innovation Prize 2020

Kick-off Innovation Prize 2020

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Door het telen, oogsten, sorteren en verpakken in de kas, op het land, loods en/of vertical farm nog verder te automatiseren, kan de tuinbouw grote stappen zetten als het gaat om efficiënte teelttechnieken, arbeidsbesparing, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een continu bedrijfsproces.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) nodigt entrepeneurs uit die een innovatie, oplossing of concept willen ontwikkelen die aantoonbaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de onbemande processen in de tuinbouw. De uitdaging staat open voor start-ups of scale-ups die innovatieve technologieën integreren in een eindproduct en bij voorkeur werken aan duurzaamheid of circulariteit. Lees meer.

DOEL

Ontwikkel een innovatie, oplossing of concept welke aantoonbaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de onbemande processen in de tuinbouw.

MEER INFO

Neem contact op met Team IMPACT2025 via impact@impact2025.nl

Share this item: