Rethinking Horticulture

Innovation Meetup Rethinking Horticulture

Dinsdag 14 april 12:30-16:30 (inclusief lunch), World Horti Center, Naaldwijk


De Nederlandse tuinbouw is wereldberoemd vanwege het hoge niveau waarop geopereerd wordt. In de kassen wordt datagestuurd geteeld, kwaliteit en hygiëne zijn gegarandeerd, er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, en de verschillende schakels in de keten werken efficiënt samen. Kan het dan nog beter? Ja, het kan nóg beter! 

De tuinbouw van vandaag staat voor grote uitdagingen. Vaak zijn dat complexe problemen waarvoor de oplossingen niet voor het oprapen liggen. Design Thinking is een methode die zijn waarde bewezen heeft in het oplossen van complexe problemen. Belangrijkste kenmerk van design thinking is dat de behoefte van de gebruiker centraal wordt gesteld bij het zoeken naar een oplossing.

In deze Innovation Meetup presenteren experts van Makerstreet een inleiding in Design Thinking. Makerstreet is bekend als de digitale transformatiepartner van o.a. Bloomon en Hello Fresh. Pieter Hogeveen (The Greenery) laat een concreet voorbeeld zien van Design Thinking in de praktijk. Aansluitend gaat u in kleine groepjes aan de slag met de Design Thinking methode rond een realistische tuinbouw-case. De groepjes worden begeleid door experts van Makerstreet. We sluiten de dag om 16:00 uur af met een netwerkborrel. U gaat naar huis met nieuwe inzichten waarmee u innovatie en transformatie in uw tuinbouwonderneming in gang kunt zetten.

De bijeenkomst is toegankelijk op uitnodiging. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je er wel graag bij zijn? Stuur dan een email aan impact@impact2025.nl.


Met vriendelijke groet,
Michiel Roelse
operationeel directeur TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen


Text/HTML