Lise Schregardus
/ Categories: Nieuws, Innovatie Meetups

Meetup High Risk

Meetup High Risk

In de circulaire tuinbouw bestaat er geen afval meer, maar alleen reststromen die worden hergebruikt. Ook reststromen uit andere sectoren, zoals de veehouderij, worden benut als grondstof in de tuinbouw. Deze circulaire ketens brengen in potentie risico’s met zich mee op fytosanitair  gebied en op het terrein van volksgezondheid. Hoe houden we zicht op deze ketens en hoe houden we zowel fytosanitaire als global health risico’s beheersbaar? Welke maatregelen moeten we nemen? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen en welke technologische oplossingen zijn er mogelijk? In deze MeetUp kijken we vanuit enkele praktijkcases naar een volgende stap.
Previous Article 7 november: MeetUp over risicomanagement in de tuinbouw. Bent u erbij?
Print
152 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.