Impact Meetup “Next in Energy”

Impact Meetup “Next in Energy”

Bent u actief in de tuinbouw en heeft u een eigen cel voor koeling, drogen of afrijpen? Of heeft uw buurman overcapaciteit? Vraagt u zich bij de huidige energieprijzen wel eens af of het energiemanagement in uw (bewaar)cel slimmer kan worden aangepakt? Kom dan op woensdagmiddag 5 april naar de Innovation Meetup “Next in Energy”!

Program

13:30 Ontvangst met koffie, thee
14:00 Opening door Jaap Bond (boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)
14:15 “Kwaliteit en duurzaamheid in het koelen van verse producten”, lezing door Eelke Westra (programmamanager na-oogstkwaliteit bij Wageningen Food & Biobased Research)
14:45 Pitch presentatie door Merlijn Chardon van Multiphase Dryers, een startup met energiebesparende droogtechnologie
15:00 Pitch presentatie door Jilles Langeveld van Magneto een startups met revolutionaire koeltechnologie
15:15 Toelichting door Frank Hartkamp (RVO) op regelingen gericht op energiebesparing en een bedrijfsmatig verantwoorde terugverdientijd
15:30 Paneldiscussie
16:00 Netwerkborrel
17:00 Sluiting

De meetup wordt geleid door Stefan van der Heijden (Innova Connect).

Sprekers


1. Eelke Westra

Eelke Westra heeft een passie voor verse groenten en fruit. In zijn rol als programmamanager naoogst-kwaliteit bij Wageningen University & Research (WUR) zet hij (toegepaste) onderzoeksprojecten op. Klanten van WUR versnellen hun innovaties met behulp van kennis en onderzoek van WUR. Eelke heeft in zijn loopbaan in naoogst-kwaliteit de afgelopen >20 jaar ervaring opgedaan met een veelheid aan verse producten en dito technologieën. Dit resulteerde in alternatieve transportmethoden, lager energieverbruik, nieuwe verpakkingssystemen en verbeterde productkwaliteit.

Zijn huidige werk is gericht op duurzame technologieën, het kennen en voorspellen van de exacte kwaliteit van elk individueel product (“fresh on demand”) en het ondersteunen van professionals met kennis uit onderzoek (www.freshknowledge.eu).

2. Merlijn Chardon – Multiphase Dryers

Merlijn Chardon werkt op de Eiwitcampus Beers met zijn start-up Multiphase Dryers aan het ontwikkelen van een nieuwe droogtechniek die met laagwaardige restwarmte (vanaf 50°C, eventueel met warmtepomp als tussenstap) kan drogen. Doel is om afkeurstromen en bijproducten betaalbaar op te kunnen waarderen tot hoogwaardig, droog voedingsingrediënt (food/petfood) of grondstof voor de biobased economy.

Bestaande droogtechnieken vereisen zoveel hoogwaardige energie (uit elektriciteit, gas, biomassa, steenkool) dat in veel gevallen circulaire businesscases economisch onhaalbaar blijken. Doordat de techniek specifiek is ontwikkeld op het efficiënt benutten van nu nog verloren gaande laagwaardige restwarmte kunnen de energiekosten flink worden gereduceerd en kunnen nutriënten die nu nog in de vergister, composthoop of als brijvoer eindigen een hoogwaardige bestemming krijgen. Uiteraard zijn de drogers ook voor droogprocessen in reguliere productie in te zetten om zo substantieel op energieverbruik te besparen.

3. Jilles Langeveld – Magneto

Bestaande koelsystemen hebben een aantal tekortkomingen: Ze verbruiken veel energie, ze vereisen veel onderhoud, ze hebben een beperkte levensduur en ze lekken koelgassen in de atmosfeer die de aarde opwarmen. Deze koelgassen zullen bovendien de komende jaren uit gefaseerd worden. Als teler of handelaar wil je een betrouwbaar systeem, met minimale levensduurkosten.

Bij Magneto werken we daarom aan een koelsysteem dat de compressoren en gassen vervangt met magnetische metalen. Deze gaan langer mee en verbruiken circa 30% minder energie.

Jilles is zijn loopbaan gestart bij een technisch installatieadviseur. Vanuit een passie voor duurzaamheid, besloot hij het niet te houden bij enkel het selecteren van de meest duurzame installaties, maar deze zelf te gaan ontwikkelen. Zo voegde hij zich bij Magneto, om een revolutie in de verwarmings- en verkoelingsindustrie teweeg te brengen. Als Mechanical Engineer vertaalt hij technologie uit het lab naar een robuust product voor toekomstige klanten.

Datum

5 april 2023

Locatie

Fruit Tech Campus
Oudenhof 40
4191 NW Geldermalsen

Eelke Westra


Merlijn Chardon


Jilles Langeveld