Geert Hermans

Innovatiemakelaar Geert Hermans

Geert Hermans werkt als business developer voor Pixelfarming Robotics. Hij brengt agronomische kennis en netwerk in en denk mee in de bedrijfsprocessen die aansluiten bij de agrosector. Binnen dit bedrijf werken AI specialisten, software developers, mechatronica specialisten gezamenlijk aan een autonoom platform voor plantverzorgende robotsystemen in de buitenteelten. Hij werkt ook voor Stichting TOG waar industriële groentetelers en Industriële groenteverwerkers samenwerken om gemeenschappelijke knelpunten op te lossen op gebied van teelt, duurzaamheid, kwaliteit, voedselveiligheid en rentabiliteit.

Geert ondersteunt ondernemers bij hun vragen en ideeën op het gebied van bodem, bemesting, water, precisielandbouwtechnieken, robotisering en data. Hij helpt ondernemers bij het in kaart brengen van marktkansen, het bepalen van de waarde propositie en het verdienmodel van u innovatief idee, het mee denken in de business case, het vinden van samenwerkingspartners en ontsluiten netwerken en het vormen van consortia of samenwerkingsverbanden met bedrijven en/of kennisinstellingen.

Mijn werk is vooral op de achtergrond. Het is uiteindelijk de ondernemer zelf die het succes realiseert. Ik heb pas een robotiseringsbedrijf in contact gebracht met een bedrijf dat een actuator ontwikkeld heeft, die prima zou kunnen functioneren onder de robot die een ander bedrijf heeft ontwikkeld. De specialisten zijn een dag bezig geweest om de techniek te koppelen. Dat werkte. Nu wordt de samenwerking verder vorm gegeven zodat de producten goed de markt ingezet kunnen worden.