Ivo Ploegsma

Innovatiemakelaar Ivo Ploegsma

Ivo Ploegsma werkt sinds 10 jaar als zelfstandig ondernemer en heeft ruim 30 jaar directie- en managementervaring in de voedingsindustrie, technologieontwikkeling en machinebouw. Deze kennis en het bijbehorende internationale netwerk zet hij in om bedrijven te ondersteunen bij hun innovatievraagstukken en de belangrijke koppeling met verduurzaming van de sector. Hierbij ligt de nadruk op het inzetten en toepassen van innovatieve technologie en het leggen van verbindingen tot mogelijke samenwerkingen.

Volgens Ivo staan we allemaal én gezamenlijk voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedsel en voeding, maar dit geeft ook mooie nieuwe kansen. Er is geen bedrijf groot genoeg om deze transitie naar verduurzaming alleen en op eigen kracht te doen. Samenwerking is een sleutel om de noodzakelijke versnelling op gang te brengen. Praktijkomgevingen en  pilotfaciliteiten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Voedselverspilling voorkomen, reduceren en/of reststromen verwaarden heeft inmiddels ieders aandacht en we zien al hele mooie voorbeelden in de markt. Ondernemers hierbij verder helpen, van ‘pootjebaden tot diepzeeduiken’ is hierbij het doel. We hebben hierover onlangs met een aantal samenwerkende organisaties een inspiratiesessie voor het mkb georganiseerd. Tijdens deze sessie kwam zowel kennisontwikkeling, ontsluiting én concrete toepassingen aan bod. Verhalen door en voor ondernemers, leren van elkaar over kansen maar ook over mogelijke valkuilen. Vervolgsessies zijn inmiddels in voorbereiding en ik nodig iedere ondernemer hierbij van harte uit om deel te nemen.