Jan Broos

Tuinbouw en watertechnologie

Innovatiemakelaar Jan Broos

Tuinbouw en watertechnologie

Jan Broos houdt zich al adviseur en projectleider bezig met de wateruitdagingen in de land- en tuinbouw: klimaatverandering, waterkwaliteit, voldoende zoet water, verzilting etc. Zijn huidige werkzaamheden liggen op het vlak van de (glas)tuinbouw en de watertechnologie.

Hij kent de beide disciplines goed, weet wat er speelt en heeft een groot netwerk. Vanuit dat netwerk brengt hij partijen met elkaar in contact en biedt ondersteuning aan de ondernemers: van plannen aanjagen tot en met realisatie.

“Ik heb vorig jaar een watertechnologie bedrijf in contact gebracht met de glastuinbouw. Zij hebben met elkaar een unieke methode ontwikkeld voor het zuiveren van drainwater. Dit heeft inmiddels geleid tot concrete toepassingen bij een aantal glastuinders.”