Peter van der Sar

Digitalisering, ondernemerschap, human capital

Innovatiemakelaar Peter van der Sar

Digitalisering, ondernemerschap, human capital

Peter van der Sar is zelfstandig adviseur en werkt o.a. voor Greenport West-Holland, EatThis en een Learning Community (samenwerking bedrijfsleven, onderijwijs, onderzoek) Hij ondersteunt ondernemers bij hun innovatie-vraagstukken waarbij hij kijkt naar de ontwikkelingen in de samenleving en de impact hiervan op de sector en bedrijven.

Hij heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en onderzoek – zowel binnen als buiten de sector – om startups en bedrijven te ondersteunen bij hun innovatievragen op het gebied van onder andere human capital, ondernemerschap, digitalisering en vertical farming.

“Wat zijn de kansen voor de tuinbouw als het gaat om waterstof? Een aantal bedrijven heeft gevraagd om dit thema nadrukkelijk op de kaart zetten bij de tuinbouwsector om zo te werken aan een niet-fossiele energietoekomst voor de sector. Hierbij hebben we de verbinding gemaakt met belangrijke organisaties en bedrijven buiten de sector. Er is gewerkt aan het creëren van de voorwaarden om te komen tot praktijkgerichte pilots.”