Tessa Hermens

Energietransitie

Innovatiemakelaar Tessa Hermens

Energietransitie

Tessa is programmaleider Verduurzaming Industrie & Glastuinbouw bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de organistie voor ondernemers in duurzame energie. Tuinders die willen verduurzamen, vragen hebben over innovatie in de energietransitie of tegen hobbels aanlopen als het gaat om energietransitie kunnen bij Tessa terecht.

Zij kijkt ook nadrukkelijk naar de innovaties in andere topsectoren, die interessant kunnen zijn voor de glastuinbouw. Door haar werk bij NVDE heeft ze een breed netwerk, zowel in de sector als bij de beleidsmakers in Den Haag.

“De energietransitie bij tuinders leeft enorm. De WKK’s (warmtekrachtkoppeling) hebben de laatste jaren een enorme sprong in CO2-reductie gegeven, maar een volgende stap om klimaatneutraal te worden is nu nodig. Dat is niet makkelijk en om het totaalplaatje compleet te krijgen, kan innovatie helpen. Systeemdenken, echt stappen zetten in besparing en in verbinding staan met je omgeving is hierbij nodig. Ik speel daar graag een verbindende rol in.”