1 november: The Future of Crop Protection

1 november: The Future of Crop Protection

De Europese Commissie wil toe naar 50% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030. Vanuit de retail en de maatschappij komen vergelijkbare eisen. Er vindt veel onderzoek plaats naar alternatieven voor chemie. Maar hoe vinden deze alternatieven hun weg naar de praktijk, en welke belemmeringen staan daarbij in de weg? Passen de alternatieven in bestaande bedrijfssystemen, of zijn er systeeminnovaties nodig?

Deze vragen staan centraal in de MeetUp ‘The Future of Crop Protection’, die op dinsdagmiddag 1 november plaatsvindt in het World Horti Center in Naaldwijk. Zet de datum vast in uw agenda, meet informatie volgt via www.IMPACT2025.nl.

Share this item: