Business support

Startende en MKB-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Deze koplopers willen we graag ondersteunen als zij bijvoorbeeld minder bekend zijn met de markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Bijvoorbeeld door het inzetten van innovatemakelaars.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wageningen Academy: miel.hooijdonk@wur.nl.