Masterclass

Ieder jaar leveren bedrijven samen onderzoeksinstellingen tal van onderzoeken op. Topsector T&U heeft de meest aansprekende, concrete resultaten en inzichten in kaart gebracht, met als extra criterium dat deze direct bruikbaar moeten zijn voor de bedrijven in de sector. Tijdens de voor 2020 geplande masterclasses Future Proof Toolbox worden deze resultaten aan het mkb gepresenteerd. T&U ontwikkelt de masterclasses samen met Wageningen Academy. 

Aan deze masterclass is een interactieve component gekoppeld, zodat ondernemers direct praktisch aan de slag kunnen met de nieuwe inzichten uit de masterclass. De Future Proof Toolbox wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Rondom de masterclass organiseert de topsector in 2020 een aantal netwerkbijeenkomsten voor de verschillende deelsectoren van T&U. Meer informatie volgt!


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van TKI van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: impact@impact2025.nl


If you’re going to create real impact, it has to be done with the same focus and level of intensity as your business.

- Scot Tatelman