Introductie

Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen? Deze vragen staat centraal in de White Paper Challenge, die Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor de tweede keer organiseert.

De winnaar wordt beloond met een bedrag van € 1.500.


Onderwerp van de challenge

De wereld verandert sneller dan ooit. Megatrends zoals milieu (duurzaamheid), groeiende concurrentie, veranderde consumentengedrag, tekorten in natuurlijke hulpbronnen, industriële digitalisering, energietransitie en arbeidsmarkt beïnvloeden de sector direct en indirect. Als de Nederlandse tuinbouwsector zijn toonaangevende positie in de toekomst wil behouden, moet zij blijven innoveren om snel in te kunnen spelen op deze enorme veranderingen.  

Maar hoe ziet die toekomst eruit voor de tuinbouw?  Is het ‘business as usual’ of moet de sector kiezen voor een of meerdere specifieke domeinen waarin zij wil uitblinken? En hoe bepaal je waar je als sector en/of ondernemer in gaat investeren en welke technologie speelt hierbij een sleutelrol? Zijn duurzaamheid en circulariteit hiervoor van belang?  De White Paper Challenge is voor individuen of teams van onderzoekers, hoogleraren, studenten, ondernemers etc. die een antwoord kunnen geven op al deze vragen. 

Kortom: wil de Nederlandse TU sector  over de hele breedte van de agrarische sector voorop lopen in de wereld, of kiezen we specifieke domeinen? En op basis van welke criteria vind de besluitvorming over bijvoorbeeld investeringen plaats en hoe definieer je het gewenste succes (lees resultaat)? Welke technologieën spelen daarbij een sleutelrol of niet? In hoeverre spelen duurzaamheid en circulariteit hierbij een rol?


De jury

De jury staat onder leiding van Jan van den Ende, hoogleraar Horticultural Innovation en professor aan de Rotterdam School of Management. ‘De richting waarin de tuinbouw zich nu ontwikkelt, is essentieel voor de toekomstige positie van de hele sector. De input van originele denkers van binnen of buiten de sector kan ondernemers inspireren in hun innovatie’.

VOORWAARDEN

  • Beschrijf de waarde van de directe benadering van de consument voor de tuinbouwsector en vermeld hoe veranderend consumentengedrag technologische innovaties drijft;
  • Identificeer potentiële hiaten en kansen;
  • Bespreek de effectiviteit van de oplossing en het oplossingsvermogen om in de 'echte wereld' te functioneren;
  • Deze discussie kan implementatie- en potentiële prestatieproblemen en kostenimplicaties omvatten. Risicoanalyse en -beperking zou passend zijn om hier ook op te nemen;
  • Maximum van tien (10) pagina's lang;
  • Zowel Nederlandse als Engelse papers komen in aanmerking voor evaluatie.


 

Datums

 Start indiening:  1 juli 2019
 Indienen:  30 september 2019
 Start beoordeling:  1 oktober 2019
 Einde beoordeling:  14 oktober 2019
 Bekendmaking winnaar:  1 november 2019 

Prijs

De winnaar wordt beloond met een bedrag van € 1.500.

Meedoen?

Een essay mag maximaal 10 A4 pagina’s lang zijn. Stuur uw bijdrage naar info@tkitu.nl vóór 30 september 2019.

Meer informatie

Ga direct naar de aankondiging en voorwaarden van de White Paper Challenge:
White Paper Challenge Topsector Horticulture & Starting Materials