Meetup High Risk

Meetup High Risk

In de circulaire tuinbouw bestaat er geen afval meer, maar alleen reststromen die worden hergebruikt. Ook reststromen uit andere sectoren, zoals de veehouderij, worden benut als grondstof in de tuinbouw. Deze circulaire ketens brengen in potentie risico’s met zich mee op fytosanitair  gebied en op het terrein van volksgezondheid. Hoe houden we zicht op deze ketens en hoe houden we zowel fytosanitaire als global health risico’s beheersbaar? Welke maatregelen moeten we nemen? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen en welke technologische oplossingen zijn er mogelijk? In deze MeetUp kijken we vanuit enkele praktijkcases naar een volgende stap.

7 november: MeetUp over risicomanagement in de tuinbouw. Bent u erbij?

7 november: MeetUp over risicomanagement in de tuinbouw. Bent u erbij?

Op donderdag 7 november a.s. organiseert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) haar derde MeetUp in het World Horti Center in Naaldwijk over risicomanagement in de circulaire tuinbouw. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor deze bijeenkomst, dus meldt u zich snel aan! 

Tweede MeetUp New Tech over teeltsystemen: zijn we klaar voor de toekomst?

Tweede MeetUp New Tech over teeltsystemen: zijn we klaar voor de toekomst?

Op 10 oktober 2019 vond de tweede IMPACT 2025 MeetUp plaats. Tijdens deze MeetUp New Tech stond de ontwikkeling van technologie voor tuinbouw centraal met keynotespreker  Rob Trice (Better Food Ventures & The Mixing Bowl, Silicon Valley).

Geslaagde eerste editie van Innovation Meetups

Geslaagde eerste editie van Innovation Meetups

Op dinsdag 3 september vond de MeetUp Future Crops plaats. Tijdens deze Meetup is ingezoomd op de nieuwste ontwikkelingen in het creëren van genetische variatie en het gebruik van big data in de selectie.