HORTIRISK

Innovation Meetup HortiRisk: ondernemen in de risicovolle wereld van de tuinbouw

Dinsdag 13 oktober - middag

In het najaar van 2020, waarin Covid-19 voor veel onzekerheid zorgt en voor risico’s die niemand had voorzien, organiseert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een Meetup over risico en ondernemerschap in de tuinbouw. In deze meetup speciaal voor ondernemers in de tuinbouw, gaan we met elkaar in op vragen als:

  • Hoe kan ik ondernemen en mijn doelen realiseren in een onzekere wereld vol bekende en onbekende risico’s?
  • Wat kan ik doen om mijn onderneming wendbaar en robuust te maken, zodat we niet verlamd worden door risico’s, en kansen blijven zien en benutten?

Martin van Staveren, expert op het gebied van risicomanagement en ondernemerschap, verzorgt de keynote lezing. Samen met een panel van ervaren tuinbouwondernemers inspireert hij u om anders te gaan kijken naar uw ondernemerschap. 


PROGRAMMA

12:30 – 13:30 Inlooplunch 
13:30 – 13:35 Opening door Michiel Roelse, operationeel directeur TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
13:35 – 14:20 Martin van Staveren: Risicoleiderschap: dé kans voor anders omgaan met onzekerheden
14:20 – 14:30 Interactieve discussie met publiek
14:30 – 14:50 Pauze 
14:50 – 15:15 Cases uit de praktijk: interviews met drie ervaren tuinbouwondernemers 
15:15 – 15:45 Paneldiscussie met Martin van Staveren en de tuinbouwondernemers 
15:45 – 17:00 Borrel

De middag wordt gepresenteerd door Clemens Stolk & Annemarie van Dam. 

SPONSOR

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:


MEER INFO

Neem contact op met Team IMPACT2025 via impact@impact2025.nl

DATUM EN LOCATIE

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 13 oktober in het World Horti Center in Naaldwijk. De bijeenkomst wordt corona-proof georganiseerd, met in achtneming van de geldende maatregelen. 

KEYNOTE SPEAKER

Martin van Staveren (Universiteit Twente, Nyenrode Business Universiteit)

Martin van Staveren helpt bedrijven en andere organisaties met het bereiken van hun doelen, door anders om te gaan met onzekerheden. Dit doet hij door hen op het spoor te zetten van vernieuwend risicomanagement via risicosturing en risicoleiderschap.

Gedurende  twee decennia vervulde Martin technische, commerciële en leidinggevende functies in de techniek-sector, waarbij  hij werkte aan grootschalige complexe projecten in binnen- en buitenland. Vanaf 2006 richtte hij zich volledig op het ontwikkelen van strategieën voor risicomanagement. In 2009 besloot hij om zijn theorie in de praktijk te brengen: hij nam het risico én benutte de kans om midden in de financiële crisis zijn eigen consultancybureau VSRM op te richten. Via dit bureau adviseert hij organisaties in tal van sectoren. Daarnaast is Martin vanaf 2013 kerndocent aan de Universiteit Twente voor de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management. Ook geeft hij masterclasses op onder meer Nyenrode Business Universiteit en Hogeschool Avans+.

Martin schreef verschillende boeken: Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015), Risicoleiderschap (2018) en Iedereen risicoleider (2020). In 2019 ontving hij de Caroline Award tijdens het Risk & Resilience Festival op de Universiteit Twente, voor de beste presentatie over duurzaam risicoleiderschap.

Martin studeerde technische aardwetenschappen in Delft en bedrijfskunde via een MBA opleiding in Utrecht en Bradford (UK). Hij is gepromoveerd aan Universiteit Twente op het implementeren van risicomanagement in organisaties.