Introductie

Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk.

Experts van binnen en buiten Nederland informeren en inspireren de genodigden over het belang van maatschappelijke impact binnen de sector T&U. We gaan op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het aantonen en stimuleren van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel van de middag is de uitreiking van de Topsector T&U IMPACT Award aan de onderzoeker die de meeste maatschappelijke impact heeft gerealiseerd.


Key Questions voor de Meetup

 • Hoe kan er meer impact gegenereerd worden uit publiek/private samenwerking op maatschappelijke agenda’s?
 • Hoe krijgt excellente wetenschap waarde buiten de academische wereld?
 • Hoe kan impact van onderzoek gedemonstreerd worden?

Locatie & Datum

10 december - World Horti Center, Europa 1, 2672 ZX  Naaldwijk 

Sprekers

 • Prof. dr. Barend van der Meulen
  Hoogleraar Institutional Aspects of Higher Education aan de Universiteit Twente, voormalig Hoofd Wetenschap bij Rathenau Instituut
 • Dr.ir. Ernst van den Ende
  Directeur WUR-PSG en lid Topteam T&U
 • Dr.ir. Herry Nijhuis
  Directeur TTW, NWO
 • Loek Hermans 
  Voorzitter van de Topsector T&U
 • Michiel Roelse 
  Operationeel directeur TKI T&U