Introductie

Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk.

Experts van binnen en buiten Nederland informeren en inspireren de genodigden over het belang van maatschappelijke impact binnen de sector T&U. We gaan op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het aantonen en stimuleren van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel van de middag is de uitreiking van de Topsector T&U IMPACT Award aan de onderzoeker die de meeste maatschappelijke impact heeft gerealiseerd.


Programma

12.45 uur    Registratie en welkom
13.15 uur    Welkomstwoord door Loek Hermans  - Voorzitter van de Topsector T&U
13.30 uur    Opening door dagvoorzitter Prof.dr. Barend van der Meulen – Hoogleraar Institutional Aspects of Higher Education, Universiteit Twente Adviesraadslid AESIS Network & voormalig Hoofd Onderzoek, Rathenau Instituut
13.45 uur    Strategieën voor maatschappelijke impact
13.45 uur    Dr. Mélanie Héroult – Innovation Director at Bayer - How can we stimulate the societal impact of scientific Research?
14.00 uur    Prof.dr. Arjen van Tunen – CEO KeyGene - Het genereren van economische impact vanuit wetenschappelijk onderzoek
14.15 uur    Panel discussie en Q&A
14.30  uur   Pauze
15.00 uur    Impactbevordering vanuit onderzoek
Dr.ir. Ernst van den Ende  - Directeur WUR-PSG en lid Topteam T&U
Dr.ir. Herry Nijhuis – Directeur TTW, NWO
Dr.ir. Anton Franken – Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht en lid commissie ‘Impact in Kaart’ van de KNAW
15.45 uur   Panel discussie & Q&A
16.00 uur   Research Impact Award Ceremonie
16.20 uur  Debat “Het optimaliseren van de impact van wetenschappelijk onderzoek binnen de tuinbouw”. Voorgezeten door Prof.dr. Barend van de Meulen. Panelleden:
David Pappie -  Directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Dr. Mélanie Heroult - Innovation Director at Bayer
De genomineerden voor de Research Impact Award
17.00 uur   Receptie

Key Questions voor de Meetup

  • Hoe kan er meer impact gegenereerd worden uit publiek/private samenwerking op maatschappelijke agenda’s?
  • Hoe krijgt excellente wetenschap waarde buiten de academische wereld?
  • Hoe kan impact van onderzoek gedemonstreerd worden?


 

Registratie

Het Research IMPACT event is VOL.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 


Locatie en datum

10 december - World Horti Center, Europa 1, 2672 ZX  Naaldwijk

Over AESIS

Dit evenement wordt mede-georganiseerd door het internationale netwerk voor ‘Advancing and Evaluating the Societal Impact of Research’ (AESIS). Meer informatie over het AESIS Netwerk en de mogelijkheden voor lidmaatschap vindt u op aesisnet.com.


“I'm sometimes shocked by the way scientists huddle behind closed doors to discuss important research results without informing the public about them at all. Academic caution is often preferable to premature publication, but fear can also destroy opportunities.”

- Giulia Enders